Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

‘t KleertjesDuo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten ‘t KleertjesDuo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ‘t KleertjesDuo verstrekt. ‘t KleertjesDuo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom ‘t KleertjesDuo gegevens nodig heeft

‘t KleertjesDuo verwerkt uw persoonsgegevens  voor uw bestelling of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ‘t KleertjesDuo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 Hoe lang ’t KleertjesDuo gegevens bewaard.

‘t KleertjesDuo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere overeenkomst met u tot stand komt.

 Delen met anderen

‘t KleertjesDuo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ’t KLeertjesduo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Van Beusichem Gastronomie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en wenshop  ‘t KleertjesDuo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ‘t KleertjesDuo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ‘t KleertjesDuo

‘t KleertjesDuo is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Kerkstraat 49, 4191 AA Geldermalsen

Telefoon:  06-19013752

E-mailadres: tkleertjesduo@gmail.com